Voorwaarden

  • De leerling is verplicht zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles.
  • Bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging moet de volledige lesprijs worden voldaan.
  • Inschrijving dient schriftelijk b.v. via de mail en is bindend indien niet binnen 5 dagen schriftelijk geannuleerd.
  • Mocht er per les betaald worden, dan dient voor het begin van elke les de les prijs betaald te worden. Mocht de leerling het lesbedrag niet bij zich hebben dan dient de leerling de volgende keer geld mee te nemen voor twee lessen. Als de leerling het geld de tweede keer ook niet bij zich heeft wordt er geen les gegeven.
  • Indien de leerling de les niet 48 uur voor het afgesproken tijdstip afzegt is hij/zij de volledige les prijs verschuldigd.
  • Indien een afgenomen pakket tussentijds wordt beëindigd vervalt de korting op de rijles (wordt dan €38,50 per afgenomen les)
  • Bij het aanvragen van het examen is het hebben van een geldig theorie Certificaat verplicht.

Like ons op Facebook

INFORMATIE

  • Rekeningnummer: NL25 ABNA 0401066592
  • KVK: 27312684

Contact